hekayə

hekayə
ə. bax: hekayət (2-ci mənada)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • hekayə — is. <ər.> 1. Rəvayət şəklində kiçik ədəbi nəsr əsəri. Mirzə Cəlilin hekayələri. – Ədibin kəskin publisist qələmi «Pir» kimi çox realist bədii hekayədə də özünü göstərir. M. A.. Konsertdən sonra radio ov haqqında maraqlı bir hekayə verdi. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hekayət — is. <ər.> Əhvalat, sərgüzəşt, qəziyyə; hekayə. Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncəm; Dildən dilə düşmüş hekayətim var. M. Müş.. Qüdrət Şirmayının hekayətini dinləyəndə gülməkdən özünü güclə saxlayırdı. M. Hüs.. Hekayət etmək – danışmaq, nəql… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hekayəçi — is. 1. Hekayə yazan yazıçı. Ə. Haqverdiyev gözəl hekayəçidir. 2. Rəvayətçi, hekayə, rəvayət danışan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hekayətnəvis — ə. və f. hekayə yazan, hekayəçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hekayəçilik — is. Hekayə yazma sənəti. Romançılıq və hekayəçilik həyat və tarixi təhrif etmək deyil, onu bədii şəkildə vermək deməkdir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hekayənəvis — ə. və f. bax: hekayətnəvis …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hekayəyazan — is. və sif. bax hekayəçi 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hekayət — ə. 1) əhvalat, qəziyyə, sərgüzəşt; 2) kiçik həcmli ədəbi bədii nəsr əsəri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • haki — ə. hekayə edən, nağıl edən, bəhs edən, danışan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Повесть о Мусье Жордане — учёном ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне азерб. Hekayəti Müsyo Jordan həkimi nəbatat və Dərviş Məstəli şah cadukuni məşhur …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”